Budownictwo jednorodzinne

Mapa do celów projektowych – mapa sytuacyjno-wysokościowa niezbędna do zaprojektowania obiektu budowlanego oraz wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Na jej podstawie projektant/architekt sporządza plan zagospodarowania działki lub terenu.

Mapa do celów projektowych


Wytyczenie obiektu budowlanego – kolejny etap procesu inwestycyjnego po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, polega na wyznaczeniu w terenie zaprojektowanych obiektów (charakterystycznych punktów obiektu) oraz ewentualne przeniesienie osi obiektu na ławy ciesielskie, wytyczenie potwierdzone jest wpisem w dzienniku budowy oraz sporządzeniem szkicu tyczenia.

Wytyczenie obiektu budowlanego


Inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego – następuje po wybudowaniu obiektu, polega na pomiarze określonych elementów obiektu celem aktualizacji baz danych Starostwa Powiatowego (bazy danych ewidencji gruntów i budynków, bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu), jest niezbędna do odbioru końcowego obiektu i oddania go do użytkowania.

inwentaryzacja